↑↓

ГАЛЕРИЯ  

ВХОД  January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
мон
Европа директно
мон
мон
Електронни книги
Европа директно
Европа директно
УНСС - Кандидат-студентски прием

История

Бивши учители

Бивши учители

 

Снежана Трендафилова Бабачева – старши учител по български език и литература.

 

06. 11.1957 г. - 11.02.2016 г.

 

Завършва УИ”Дичо Петров” гр.Смолян през 1977 година със специалност български език, френски език и музика. Същата година постъпва на работа като учител по БЕЛ в СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Неделино. Има 35-годишен стаж по специалността. Редовно участва в поддържащи квалификацията обучения.

 

Снежана Асенова Личева – старши начален учител.

Родена на 16 септември 1958 година в гр. Неделино.

Завършва УИ „Дичо Петров“, гр. Смолян, а по-късно и ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.  Ива 30 години стаж като начална учителка. Награждавана за принос към образователното дело в общината. Пета ПКС.

 

 

Виолета Росенова Чафадарова – старши учител по музика.

 

Родена на 16 март 1957 година в гр. Неделино.

 

Завършва УИ „Дичо Петров“,  гр. Смолян със специалност биология, химия и музика. Има  35години стаж по специалността. Получавала е грамоти от РИО  и община Неделино за професионални постижения. Отличия на нейни възпитаници на национални и регионални фолклорни фестивали.

 

Вера Павлова Младенова – старши учител по биология и здравно образование.

 

Родена на 30 май 1966 година в с. Брестовица, Пловдивска област.

Завършва биология ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1990 година. Базови и специфични компютърни умения. Родителите и са учители.

Альоша Младенов Личев – старши учител по химия и опазване на околната среда. 

Роден на 17 октомври 1953 година в гр. Неделино.

Завършил висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1977 година със специалност химия и физика. Има 31 години стаж по специалността. Бил е директор на училището и главен специалист по образованието в община Неделино. Отличник на МНП през 1982 година и двустранен медал за заслуги към град Неделино.

Здравко Асенов Айвазов - старши учител по физика и астрономия.

Роден на 2 май 1954 година в гр. Неделино.

Завършва УИ „Дичо Петров“, а след това ПУ „Паисий Хилендарски“ и придобива квалификация физик и учител по физика и математика. Негови възпитаници печелят призови места в областни и национални олимпиади по физика и астрономия. Работи в училището от 1976 година.

Катя Ангелова Борисова – старши учител по български език и литература.

Родена на 26 септември 1966 година.

Завършва УИ „Дичо Петров“, гр. Смолян, а след това ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1995 година. Има 25 години стаж по специалността. . Награди за високо професионална дейност. 

Елзира Любомирова Вълчева – старши учител по английски език.

Родена на 14 ноември 1969 година в гр. Мадан.

Завършва ППИ „Дичо Петров“ , гр. Смолян със специалност по български език и английски език. 

Златка Миткова Беширова – старши учител по английски език.

Родена на 4 септември 1972 година в гр. Златоград.

Завършва ПУ "Паисий Хилендарски", гр.Пловдив през 2000г. – бакалавър български и английски език. Работи в СОУ „СВ.св. Кирил и Методий", гр.Неделино от 01.10.1994г. до 2018 ггодина.

 

 

Евгения Николова Личева – старши учител по информатика и математика.

Родена на 30 юни 1956 година в гр. Пловдив.

Завършва Пловдивския университет със специалност математика и информатика. Когато през 1986 година започва въвеждането на информатика в училище, тя вече е подготвен специалист и започва обучението на учениците по новата специалност. Завършва едногодишна специализация по електронно-изчислителна техника и информатика през 1989 година и 2003г.. Втора ПКС. Отличник на МНП. Награждавана за принос към образованието и заслуги към град Неделино. Заместник кмет на общината един мандат. Ръководи методическото обединение по математика и информатика.

 

 

Виолета Асенова Карамитева – старши учител по математика.

Родена на 17 август 1955 година в гр. Неделино.

Завършва ПУ „Паисий Хилендарски“ и получава магистърска степен по математика през 1976 година. От 1977 година работи като учител по математика и помощник директор. Награди за принос към учебната дейност в общината.

Катя Георгиева Бабачева – старши учител по информатика и информационни технологии.

Родена на 7 януари 1970 година в гр. Неделино.

Завършва ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1995 година със специалност по математика и информатика. За професионални постижения получава признание и през 2009 година е поканена от Президента на републиката на традиционната среща с дейци на просветата и културата на 24 май.

Емил Асенов Русев -старши учител по математика.

Роден на 25 юни 1954 година в гр. Неделино.

Завършва УИ „Дичо Петров“, гр. Смолян със специалност математика, физика и домашна техника. Има 37 години учителски стаж. Продължаваща квалификация чрез краткосрочни обучителни курсове. Негови ученици се класират на национални олимпиади по техническо чертане. Компютърни умения.

 

 

Бивши учители

 

Снежана Трендафилова Бабачева – старши учител по български език и литература.

 

06. 11.1957 г. - 11.02.2016 г.

 

Завършва УИ”Дичо Петров” гр.Смолян през 1977 година със специалност български език, френски език и музика. Същата година постъпва на работа като учител по БЕЛ в СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Неделино. Има 35-годишен стаж по специалността. Редовно участва в поддържащи квалификацията обучения.

 

Снежана Асенова Личева – старши начален учител.

Родена на 16 септември 1958 година в гр. Неделино.

Завършва УИ „Дичо Петров“, гр. Смолян, а по-късно и ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.  Ива 30 години стаж като начална учителка. Награждавана за принос към образователното дело в общината. Пета ПКС.

 

 

Виолета Росенова Чафадарова – старши учител по музика.

 

Родена на 16 март 1957 година в гр. Неделино.

 

Завършва УИ „Дичо Петров“,  гр. Смолян със специалност биология, химия и музика. Има  35години стаж по специалността. Получавала е грамоти от РИО  и община Неделино за професионални постижения. Отличия на нейни възпитаници на национални и регионални фолклорни фестивали.

 

Вера Павлова Младенова – старши учител по биология и здравно образование.

 

Родена на 30 май 1966 година в с. Брестовица, Пловдивска област.

Завършва биология ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1990 година. Базови и специфични компютърни умения. Родителите и са учители.

Альоша Младенов Личев – старши учител по химия и опазване на околната среда. 

Роден на 17 октомври 1953 година в гр. Неделино.

Завършил висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1977 година със специалност химия и физика. Има 31 години стаж по специалността. Бил е директор на училището и главен специалист по образованието в община Неделино. Отличник на МНП през 1982 година и двустранен медал за заслуги към град Неделино.

Здравко Асенов Айвазов - старши учител по физика и астрономия.

Роден на 2 май 1954 година в гр. Неделино.

Завършва УИ „Дичо Петров“, а след това ПУ „Паисий Хилендарски“ и придобива квалификация физик и учител по физика и математика. Негови възпитаници печелят призови места в областни и национални олимпиади по физика и астрономия. Работи в училището от 1976 година.

Катя Ангелова Борисова – старши учител по български език и литература.

Родена на 26 септември 1966 година.

Завършва УИ „Дичо Петров“, гр. Смолян, а след това ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1995 година. Има 25 години стаж по специалността. Извежда успешно няколко випуска на ДЗИ. Награди за високо професионална дейност. Базови и специфични компютърни умения.

Елзира Любомирова Вълчева – старши учител по английски език.

Родена на 14 ноември 1969 година в гр. Мадан.

Завършва ППИ „Дичо Петров“ , гр. Смолян със специалност по български език и английски език. През 1998 година завършва квалификационен курс за ранно чуждоезиково обучение в гр. Варна. Има 23 години педагогически стаж.

Златка Миткова Беширова – старши учител по английски език.

Родена на 4 септември 1972 година в гр. Златоград.

Завършва ПУ "Паисий Хилендарски", гр.Пловдив през 2000г. – бакалавър български и английски език. Работи в СОУ „СВ.св. Кирил и Методий", гр.Неделино от 01.10.1994г.

 

 

Евгения Николова Личева – старши учител по информатика и математика.

Родена на 30 юни 1956 година в гр. Пловдив.

Завършва Пловдивския университет със специалност математика и информатика. Когато през 1986 година започва въвеждането на информатика в училище, тя вече е подготвен специалист и започва обучението на учениците по новата специалност. Завършва едногодишна специализация по електронно-изчислителна техника и информатика през 1989 година и 2003г.. Втора ПКС. Отличник на МНП. Награждавана за принос към образованието и заслуги към град Неделино. Заместник кмет на общината един мандат. Ръководи методическото обединение по математика и информатика.

 

 

Виолета Асенова Карамитева – старши учител по математика.

Родена на 17 август 1955 година в гр. Неделино.

Завършва ПУ „Паисий Хилендарски“ и получава магистърска степен по математика през 1976 година. От 1977 година работи като учител по математика и помощник директор. Награди за принос към учебната дейност в общината.

Катя Георгиева Бабачева – старши учител по информатика и информационни технологии.

Родена на 7 януари 1970 година в гр. Неделино.

Завършва ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1995 година със специалност по математика и информатика. За професионални постижения получава признание и през 2009 година е поканена от Президента на републиката на традиционната среща с дейци на просветата и културата на 24 май.

Емил Асенов Русев -старши учител по математика.

Роден на 25 юни 1954 година в гр. Неделино.

Завършва УИ „Дичо Петров“, гр. Смолян със специалност математика, физика и домашна техника. Има 37 години учителски стаж. Продължаваща квалификация чрез краткосрочни обучителни курсове. Негови ученици се класират на национални олимпиади по техническо чертане. Компютърни умения.

 

Автор: Administrator Неделя, 22 Ноември 2020г. 05:05ч.
 

Малко историяМалко история

Последна промяна от Неделя, 22 Ноември 2020г. 05:05ч. Автор: Administrator Събота, 15 Септември 2018г. 06:35ч.
 

skan koriza1

skan koriza2

На тази страница са публикувани фрагменти от книгата "100 години светско училище  в Неделино" на Светозар Любомиров написана по повод годишнината.

 Кратък преглед на образователното дело в България

от Възраждането до началото на ХХ век

IMG 1919

1953 2kl Просветното дело до 1939  

 
Просветното дело след 1939

Document 9 

Document 4
Училищата в общината 
 Преглед на извънкласните дейности през годините
Document 2 

ПървитеP1060709

 

 

   
В момента има 9 посетителя в сайта
   
| Събота, 23. Януари 2021 || Designed by: LernVid.com |