↑↓

ГАЛЕРИЯ  

ВХОД  July 2020
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
мон
Европа директно
мон
мон
Електронни книги
Европа директно
Европа директно
УНСС - Кандидат-студентски прием

 

 

І. Изисквания за създаване на проекта

1. Общи изисквания:

 1. vПрезентацията отговаря на изискванията на задачата.
 2. vИзползвани са ефективно технологичните източници.
 3. vПроектът трябва да бъде представен на Power Point, посочени са ресурсите, допълнителните източници и консултанти по проекта.
 4. vТрябва да бъдат представени най-малко два ресурса /от интернет или енциклопедични книги и учебници/.
 5. vИзследването е завършено и отговаря на поставените въпроси.
 6. vСъдържанието е прецизно и научно вярно.
 7. vПривлекателна и добре изготвена презентация.
 8. vУчастие – членовете на екипа трябва да имат равно участие в създаването и представянето на проекта и да са в състояние да докажат своето авторство.
 9. vВреметраене – презентацията трябва да се вмести в рамките на 10 минути.

 

ІІ. Критерии за оценка на презентацията

А/ Съдържателни:

 1. 1.Темата да отговаря на зададената.
 2. 2.Да е обвързано с овладяването на знания и умения по информационни технологии, природознание, изобразително изкуство.
 3. 3.Подбраното съдържание трябва така да бъде дозирано, че да е реално постижимо представянето му в рамките на зададените 10 минути
 4. 4.Убедителност на представяната теза.
 5. 5.Представения проект трябва да съдържа елементи на индивидуализация.

Б/ Технологични:

 1. 1.В презентацията да е налице хармонично съчетание на текст, картинки, таблично и графично представяне на информацията, там където съдържанието позволява това.
 2. 2.Задължителни елементи

2.1.      Добре използвана техника за въвеждане на текст със съответните характеристика за размер, шрифт, цвят, ефекти, артистичен текст и т.н.

2.2.      Поне 5 графични изображения отговарящи на зададената тема – свалени от интернет или други източници с добро качество.

2.3.      Поне 2 изготвени от авторите графични изображения чрез инструментите на Microsoft.

2.4.      Поне една таблица.

2.5.      Анимирани - текст, графика и смяна на слайдовете.

2.6.      Прецизно определяне на необходимото време и по желание задаване на автоматично прелистване.

2.7.      Балансирана анимация на елементите на отделните слайдове.

 1. 3.Ергономично оформление на слайдовете:

3.1.      дозираност на елементите на всеки слайд

3.2.      висока степен на четивност на текста по отношение на размер, шрифт, съчетаване на шрифтове, цвят, фонове и пр.

3.3.      Качествени графични изображения.

 1. 4.Естетическо оформление на презентацията

4.1.      баланс и хармония в цветовете;

4.2.      контраст между цветовете на фона и текста, както и другите елементи на презентацията

4.3.      хармонично и балансирано разположение на компонентите върху слайда

4.4.      подходящ и балансиран избор на дизайн на слайдовете на цялата презентация.

 

В/ Презентиране на информацията

 1. 1.Синхронност при представянето: съчетаване на слово, средства за невербално общуване с аудиторията и технологията (компютъра).
 2. 2.Обогатяване на информацията от екрана с допълнителни разяснения.
 3. 3.Управление на времето.
 4. 4. Съгласуваност на участниците при представянето – разпределение на ролите във времето за презентиране, равно участие, екипност.

 

Система за оценяване на презентацията

 • Съдържателни аспекти –10
 • Технологични аспекти –10
 • Презентиране – 10
В момента има 9 посетителя в сайта
   
| Неделя, 12. Юли 2020 || Designed by: LernVid.com |