ГАЛЕРИЯ  

ВХОД  June 2023
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
мон
Европа директно
мон
мон
Електронни книги
Европа директно
Европа директно
УНСС - Кандидат-студентски прием

Стем

Стем

 

Стем

Средно училище „Свети Свети Кирил и Методий“ – гр. Неделино е сред финансираните училища по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в Голяма категория (до 300 000 лв.) – за училища с над 300 ученици.

С осигуреното финансиране от Министерството на образованието и науката ще създадем STEM център по природни науки, изследвания и иновации. Центърът, ще обхваща четири кабинета, коридор и санитарни помещения с приблизителна площ 330 квадратни метра, намиращи се на втория етаж в централната част на училището. Изборът е основан на улеснен достъп и активно място за комуникация между учениците.

В различните зони, които ще се обособят в центъра ще има безжични дисплеи, комплекти по роботика, дигитален микроскоп, програмируеми контролери Makey Makey, дигитални лаборатории с вградени сензори, 360  ͦ градусова камера, преносими компютри и таблети, подходящи за работа по модела 1:1, виртуална и добавена реалност, озвучаване, зелени зони и аквариум.

УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

Центърът ще помогне да решим и едно по-голямо предизвикателство - несъвместимостта и трудната преносимост на данните от експериментална и практическа работа в отделните науки.

По този начин започвайки от 7 към 10 клас, учебното съдържание в STEM центъра ще бъде вплетено в трансдисциплинарни учебни проекти.

Водата, като понятие, започва да се изучава още в 5 клас в отделните модули по "Човекът и природата". При разработването на STEM уроци ще се достигне до гъвкавост при трансфера на изучаването му от физична, химична и биологична гледна точка. Затова ще се разработят нови учебни програми, които ще доведат до взаимно свързване на отделните модули.

Учебното съдържание ще подкрепя учениците в тяхното автентично младежко любопитство и да бъде то насочено към активно учене и проучване.

МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ

Основни подходи при преподаването в центъра ще бъдат изследователският и компетентностният. Основен метод ще бъде проектно-базираното обучение. Учениците са и ще бъдат поставени в центъра на процесите.

За да се постигне смислена интеграция на учебно съдържание ще се прави планиране на ниво учебни теми, които ще включват между два и двадесет учебни часа по природни науки, математика и технологии и чужд език. Сътрудничейки си, планирайки и преподавайки съвместно, учители и ученици ще съблюдават развитието на темата и ще получават обратна връзка за напредъка. В реалния свят всичко е свързано и се развива от екипната работа. Трудно проблемите могат да бъдат решени само от един човек, затова учебната програма ще насърчава учениците да работят в екип. Освен това процесът на самоподготовка ще придобие завършен вид чрез онагледяване на засегнатия материал с използването на закупената техника и оборудване в центъра.

Засилването на практическото мислене ще помогне на учениците да разберат, че това, което се изучава не е нещо написано само в учебника, а са нещата около нас и в нас.

Изграждането на центъра за природни науки, изследвания и иновации е една голяма крачка към бъдещото развитие на нашето училище, и нова възможност за по-успешна подготовката и успешен старт на кариерата на учениците към STEM базираните професии: Компютърен програмист, Уеб разработчик, Физик, Медицински учен, Софтуерен инженер, Био медицински инженер, Учен природозащитник, Програмист, Компютърен график и други.

Гъвкавата учебна програма има за цел да разработи среда, която да отчита уникалността на всеки ученик и да развива уменията за учене, тъй като в STEM центъра ще има възможност ученикът да работи по свой алгоритъм, със свое темпо до достигане на решения. Така ще се избегне унифицирането и по-голяма част от учениците ще придобият знания и умения за решаване на определени казуси.

Съществуването на STEM центъра ще даде възможност да се обединят усилията на учители, изследователи и специалисти от различни области, образователните власти и представителите на бизнеса по привличането на младите хора към природните науки.

Водени от желанието да осигурим съвременни условия на обучение, смятаме че инвестицията и промяната в образователна среда, учебно съдържание, методи на преподаване и управление на училищните процеси, ще донесе сериозни ползи както за учениците през най-важните години на тяхното развитие, така и за цялата общност. Тази инвестиция ще даде възможност на учениците и техните семейства за достъп до съвременни форми за подкрепа и иновативни практики; ще се повиши ефективността на комуникацията между ученици, родители, учители и заинтересовани лица – а оттам, и по-бързо преодоляване на трудностите, които срещат младите; ще се повиши престижът на нашето училище.

Да си пожелаем успех в това вълнуващо начинание!

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА

Общ бюджет - 331 273,49 лв.

Принос НП "Изграждане на училищна STEM среда" - 300 000,00 лв.

Собствен принос - 31 273,49 лв.

Последна промяна от Понеделник, 08 Март 2021г. 16:44ч. Автор: Administrator Вторник, 19 Януари 2021г. 00:00ч.
 
В момента има 11 посетителя в сайта
   
| Четвъртък, 08. Юни 2023 || Designed by: LernVid.com |