↑↓

ГАЛЕРИЯ  

ВХОД  August 2020
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
мон
Европа директно
мон
мон
Електронни книги
Европа директно
Европа директно
УНСС - Кандидат-студентски прием

Учители

Последно сбогом!

Page1

 

 

 

 
 
 

 

       

Автор: Administrator
 


Методическо обединение по български език и литeратура и чужд език

Катя Ангелова Борисова – старши учител по български език и литература.

Родена на 26 септември 1966 година.

Завършва УИ „Дичо Петров“, гр. Смолян, а след това ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1995 година. Има 25 години стаж по специалността. Извежда успешно няколко випуска на ДЗИ. Награди за високо професионална дейност. Базови и специфични компютърни умения.

Емилия Здравкова Хаджиева - старши учител по български език и литература.

Родена на 21 март 1971 година в гр. Неделино.

Висше образование магистърска степен 1996г. – ПУ „Паисий Хилендарски“. Пета професионално-квалификационна степен. Награди за професионални постижения. Била е помощник-директор в училището. Председател на постоянната комисия по организиране   празниците в училището, съвместно с Деана Скечелиева – съставител и редактор на ученически вестник „Ученически тайни“, издаван от 11“Б“ клас.

 

Снежана Трендафилова Бабачева – старши учител по български език и литература.

 

06. 11.1957 г. - 11.02.2016 г.

 

Завършва УИ”Дичо Петров” гр.Смолян през 1977 година със специалност български език, френски език и музика. Същата година постъпва на работа като учител по БЕЛ в СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Неделино. Има 35-годишен стаж по специалността. Редовно участва в поддържащи квалификацията обучения.

 

   

Светозар Асенов Любомиров – главен учител.

Роден на 24 април 1959 година в с. Диманово, обл. Смолян.

Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, българска филология през 1987 година. Има 27 години стаж по специалността, първа ПКС, учител на годината за 2007 година за хуманитарно направление, носител на почетното отличие на МОНМ „Неофит Рилски“. Автор на 7 книги, публикации в специализирани издания, участие в национални и международни научни конференции със свои доклади. Старши инструктор по ИКТ.

Руска Асенова Годумова – старши учител по английски език, председател на МО по български език и литература.

Родена на 4 август 1972 година в гр. Неделино.

Получава бакалавърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“. Завършва различни квалификационни форми във връзка с преподаването на английски език, а през 2008 година в Брайтън, Великобритания се обучава в използването на компютри и мултимедия по предмета. Участва в национална конференция на БАПАЕ. Активна роля за успешно реализиран проект с доброволец от Корпуса на мира. Базови и специфични умения по ИКТ.

Елзира Любомирова Вълчева – старши учител по английски език.

Родена на 14 ноември 1969 година в гр. Мадан.

Завършва ППИ „Дичо Петров“ , гр. Смолян със специалност по български език и английски език. През 1998 година завършва квалификационен курс за ранно чуждоезиково обучение в гр. Варна. Има 23 години педагогически стаж.

Златка Миткова Беширова – старши учител по английски език.

Родена на 4 септември 1972 година в гр. Златоград.

Завършва ПУ "Паисий Хилендарски", гр.Пловдив през 2000г. – бакалавър български и английски език. Работи в СОУ „СВ.св. Кирил и Методий", гр.Неделино от 01.10.1994г. Завършила курс на обучение поазови и специфични компютърни умения на учители,                   обучение по дейност eTwinning и работа с интерактивна дъска.

 

Руска Георгиева Чафадарова – старши учител по немски език и български език.

 

Родена на 13 април 1981 година в гр. Златоград.

 

Придобива бакалавърска степен по български език и немски език през 2002 година във филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ , гр. Кърджали, а след това магистратура по социална приложна психология и езиково и литературно развитие в предучилищна и начална училищна възраст. Има 10 години стаж.

 

 

Златка Веселинова Атанасова - старши учител по английски език.

Родена на 16 юни 1971 година в гр. Неделино.

Завършва Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” през 2011 година и придобива магистърска степен. Базови и специфични умения по ИКТ, работа с интерактивна дъска. Умения за работа в екип. Бърза адаптивност при разрешаване на проблемни ситуации. Пета ПКС.

Методическо обединение по математика и информатика


 
 
   

Евгения Николова Личева – старши учител по информатика и математика.

Родена на 30 юни 1956 година в гр. Пловдив.

Завършва Пловдивския университет със специалност математика и информатика. Когато през 1986 година започва въвеждането на информатика в училище, тя вече е подготвен специалист и започва обучението на учениците по новата специалност. Завършва едногодишна специализация по електронно-изчислителна техника и информатика през 1989 година и 2003г.. Втора ПКС. Отличник на МНП. Награждавана за принос към образованието и заслуги към град Неделино. Заместник кмет на общината един мандат. Ръководи методическото обединение по математика и информатика.

   

Виолета Асенова Карамитева – старши учител по математика.

Родена на 17 август 1955 година в гр. Неделино.

Завършва ПУ „Паисий Хилендарски“ и получава магистърска степен по математика през 1976 година. От 1977 година работи като учител по математика и помощник директор. Има 36 години стаж по специалността. Участва в краткосрочни квалификационни форми за продължаваща квалификация. Награди за принос към учебната дейност в общината.

 Презентация1  

Надежда Красимирова Тодорова –ръководител компютърен кабинет, старши учител по информатика, информационни технологии и математика.

Родена на 13 януари 1974 година в гр. Златоград.

Завършва Физическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и получава квалификация за учител по математика и физика, а през 2002 година придобива допълнителна професионална квалификация по информатика и информационни технологии. Работи като учител от 1997 година.

Катя Георгиева Бабачева – старши учител по информатика и информационни технологии.

Родена на 7 януари 1970 година в гр. Неделино.

Завършва ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1995 година със специалност по математика и информатика. За професионални постижения получава признание и през 2009 година е поканена от Президента на републиката на традиционната среща с дейци на просветата и културата на 24 май.

Емил Асенов Русев -старши учител по математика.

Роден на 25 юни 1954 година в гр. Неделино.

Завършва УИ „Дичо Петров“, гр. Смолян със специалност математика, физика и домашна техника. Има 37 години учителски стаж. Продължаваща квалификация чрез краткосрочни обучителни курсове. Негови ученици се класират на национални олимпиади по техническо чертане. Компютърни умения.

Ясен Векилов Халваджиев - старши учител по информатика.

Роден на 4 октомври 1959 година в гр. Неделино.

Завършва ВМЕИ „Ленин“ София /сега Технически университет/ през 1988 година, а през 1984 година получава квалификация машинен инженер. От 1988 година е на работа в това училище. През 1991 година придобива педагогическа правоспособност.През 2004 година в ПУ „Паисий Хилендарски“ получава допълнителна квалификация по информационни технологии. Има 23 години педагогически стаж.

 

   
 


 

Методическо обединение "Природни науки"

Здравко Асенов Айвазов - старши учител по физика и астрономия.

Роден на 2 май 1954 година в гр. Неделино.

Завършва УИ „Дичо Петров“, а след това ПУ „Паисий Хилендарски“ и придобива квалификация физик и учител по физика и математика. Негови възпитаници печелят призови места в областни и национални олимпиади по физика и астрономия. Работи в училището от 1976 година.

 

Лидия Феликсова Генчева – старши учител по биология и химия.

Родена на 25 февруари 1975 година в гр. Златоград.

Завършва през 2002 година в ПУ „Паисий Хилендарски“. Базови и специфични компютърни умения, има 16 години учителски стаж. Второ поколение учител. Четвърта професионална квалификационна степен.

Альоша Младенов Личев – старши учител по химия и опазване на околната среда.

Роден на 17 октомври 1953 година в гр. Неделино.

Завършил висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1977 година със специалност химия и физика. Има 31 години стаж по специалността. Бил е директор на училището и главен специалист по образованието в община Неделино. Отличник на МНП през 1982 година и двустранен медал за заслуги към град Неделино. Председател на методическото обединение по природни науки.