↑↓

ГАЛЕРИЯ  

ВХОД  January 2021
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
мон
Европа директно
мон
мон
Електронни книги
Европа директно
Европа директно
УНСС - Кандидат-студентски прием

Бивши учители

 

Снежана Трендафилова Бабачева – старши учител по български език и литература.

 

06. 11.1957 г. - 11.02.2016 г.

 

Завършва УИ”Дичо Петров” гр.Смолян през 1977 година със специалност български език, френски език и музика. Същата година постъпва на работа като учител по БЕЛ в СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Неделино. Има 35-годишен стаж по специалността. Редовно участва в поддържащи квалификацията обучения.

 

Снежана Асенова Личева – старши начален учител.

Родена на 16 септември 1958 година в гр. Неделино.

Завършва УИ „Дичо Петров“, гр. Смолян, а по-късно и ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.  Ива 30 години стаж като начална учителка. Награждавана за принос към образователното дело в общината. Пета ПКС.

 

 

Виолета Росенова Чафадарова – старши учител по музика.

 

Родена на 16 март 1957 година в гр. Неделино.

 

Завършва УИ „Дичо Петров“,  гр. Смолян със специалност биология, химия и музика. Има  35години стаж по специалността. Получавала е грамоти от РИО  и община Неделино за професионални постижения. Отличия на нейни възпитаници на национални и регионални фолклорни фестивали.

 

Вера Павлова Младенова – старши учител по биология и здравно образование.

 

Родена на 30 май 1966 година в с. Брестовица, Пловдивска област.

Завършва биология ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1990 година. Базови и специфични компютърни умения. Родителите и са учители.

Альоша Младенов Личев – старши учител по химия и опазване на околната среда. 

Роден на 17 октомври 1953 година в гр. Неделино.

Завършил висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1977 година със специалност химия и физика. Има 31 години стаж по специалността. Бил е директор на училището и главен специалист по образованието в община Неделино. Отличник на МНП през 1982 година и двустранен медал за заслуги към град Неделино.

Здравко Асенов Айвазов - старши учител по физика и астрономия.

Роден на 2 май 1954 година в гр. Неделино.

Завършва УИ „Дичо Петров“, а след това ПУ „Паисий Хилендарски“ и придобива квалификация физик и учител по физика и математика. Негови възпитаници печелят призови места в областни и национални олимпиади по физика и астрономия. Работи в училището от 1976 година.

Катя Ангелова Борисова – старши учител по български език и литература.

Родена на 26 септември 1966 година.

Завършва УИ „Дичо Петров“, гр. Смолян, а след това ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1995 година. Има 25 години стаж по специалността. . Награди за високо професионална дейност. 

Елзира Любомирова Вълчева – старши учител по английски език.

Родена на 14 ноември 1969 година в гр. Мадан.

Завършва ППИ „Дичо Петров“ , гр. Смолян със специалност по български език и английски език. 

Златка Миткова Беширова – старши учител по английски език.

Родена на 4 септември 1972 година в гр. Златоград.

Завършва ПУ "Паисий Хилендарски", гр.Пловдив през 2000г. – бакалавър български и английски език. Работи в СОУ „СВ.св. Кирил и Методий", гр.Неделино от 01.10.1994г. до 2018 ггодина.

 

 

Евгения Николова Личева – старши учител по информатика и математика.

Родена на 30 юни 1956 година в гр. Пловдив.

Завършва Пловдивския университет със специалност математика и информатика. Когато през 1986 година започва въвеждането на информатика в училище, тя вече е подготвен специалист и започва обучението на учениците по новата специалност. Завършва едногодишна специализация по електронно-изчислителна техника и информатика през 1989 година и 2003г.. Втора ПКС. Отличник на МНП. Награждавана за принос към образованието и заслуги към град Неделино. Заместник кмет на общината един мандат. Ръководи методическото обединение по математика и информатика.

 

 

Виолета Асенова Карамитева – старши учител по математика.

Родена на 17 август 1955 година в гр. Неделино.

Завършва ПУ „Паисий Хилендарски“ и получава магистърска степен по математика през 1976 година. От 1977 година работи като учител по математика и помощник директор. Награди за принос към учебната дейност в общината.

Катя Георгиева Бабачева – старши учител по информатика и информационни технологии.

Родена на 7 януари 1970 година в гр. Неделино.

Завършва ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1995 година със специалност по математика и информатика. За професионални постижения получава признание и през 2009 година е поканена от Президента на републиката на традиционната среща с дейци на просветата и културата на 24 май.

Емил Асенов Русев -старши учител по математика.

Роден на 25 юни 1954 година в гр. Неделино.

Завършва УИ „Дичо Петров“, гр. Смолян със специалност математика, физика и домашна техника. Има 37 години учителски стаж. Продължаваща квалификация чрез краткосрочни обучителни курсове. Негови ученици се класират на национални олимпиади по техническо чертане. Компютърни умения.

 

 

Бивши учители

 

Снежана Трендафилова Бабачева – старши учител по български език и литература.

 

06. 11.1957 г. - 11.02.2016 г.

 

Завършва УИ”Дичо Петров” гр.Смолян през 1977 година със специалност български език, френски език и музика. Същата година постъпва на работа като учител по БЕЛ в СОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Неделино. Има 35-годишен стаж по специалността. Редовно участва в поддържащи квалификацията обучения.

 

Снежана Асенова Личева – старши начален учител.

Родена на 16 септември 1958 година в гр. Неделино.

Завършва УИ „Дичо Петров“, гр. Смолян, а по-късно и ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив.  Ива 30 години стаж като начална учителка. Награждавана за принос към образователното дело в общината. Пета ПКС.

 

 

Виолета Росенова Чафадарова – старши учител по музика.

 

Родена на 16 март 1957 година в гр. Неделино.

 

Завършва УИ „Дичо Петров“,  гр. Смолян със специалност биология, химия и музика. Има  35години стаж по специалността. Получавала е грамоти от РИО  и община Неделино за професионални постижения. Отличия на нейни възпитаници на национални и регионални фолклорни фестивали.

 

Вера Павлова Младенова – старши учител по биология и здравно образование.

 

Родена на 30 май 1966 година в с. Брестовица, Пловдивска област.

Завършва биология ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1990 година. Базови и специфични компютърни умения. Родителите и са учители.

Альоша Младенов Личев – старши учител по химия и опазване на околната среда. 

Роден на 17 октомври 1953 година в гр. Неделино.

Завършил висше образование в ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1977 година със специалност химия и физика. Има 31 години стаж по специалността. Бил е директор на училището и главен специалист по образованието в община Неделино. Отличник на МНП през 1982 година и двустранен медал за заслуги към град Неделино.

Здравко Асенов Айвазов - старши учител по физика и астрономия.

Роден на 2 май 1954 година в гр. Неделино.

Завършва УИ „Дичо Петров“, а след това ПУ „Паисий Хилендарски“ и придобива квалификация физик и учител по физика и математика. Негови възпитаници печелят призови места в областни и национални олимпиади по физика и астрономия. Работи в училището от 1976 година.

Катя Ангелова Борисова – старши учител по български език и литература.

Родена на 26 септември 1966 година.

Завършва УИ „Дичо Петров“, гр. Смолян, а след това ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1995 година. Има 25 години стаж по специалността. Извежда успешно няколко випуска на ДЗИ. Награди за високо професионална дейност. Базови и специфични компютърни умения.

Елзира Любомирова Вълчева – старши учител по английски език.

Родена на 14 ноември 1969 година в гр. Мадан.

Завършва ППИ „Дичо Петров“ , гр. Смолян със специалност по български език и английски език. През 1998 година завършва квалификационен курс за ранно чуждоезиково обучение в гр. Варна. Има 23 години педагогически стаж.

Златка Миткова Беширова – старши учител по английски език.

Родена на 4 септември 1972 година в гр. Златоград.

Завършва ПУ "Паисий Хилендарски", гр.Пловдив през 2000г. – бакалавър български и английски език. Работи в СОУ „СВ.св. Кирил и Методий", гр.Неделино от 01.10.1994г.

 

 

Евгения Николова Личева – старши учител по информатика и математика.

Родена на 30 юни 1956 година в гр. Пловдив.

Завършва Пловдивския университет със специалност математика и информатика. Когато през 1986 година започва въвеждането на информатика в училище, тя вече е подготвен специалист и започва обучението на учениците по новата специалност. Завършва едногодишна специализация по електронно-изчислителна техника и информатика през 1989 година и 2003г.. Втора ПКС. Отличник на МНП. Награждавана за принос към образованието и заслуги към град Неделино. Заместник кмет на общината един мандат. Ръководи методическото обединение по математика и информатика.

 

 

Виолета Асенова Карамитева – старши учител по математика.

Родена на 17 август 1955 година в гр. Неделино.

Завършва ПУ „Паисий Хилендарски“ и получава магистърска степен по математика през 1976 година. От 1977 година работи като учител по математика и помощник директор. Награди за принос към учебната дейност в общината.

Катя Георгиева Бабачева – старши учител по информатика и информационни технологии.

Родена на 7 януари 1970 година в гр. Неделино.

Завършва ПУ „Паисий Хилендарски“ през 1995 година със специалност по математика и информатика. За професионални постижения получава признание и през 2009 година е поканена от Президента на републиката на традиционната среща с дейци на просветата и културата на 24 май.

Емил Асенов Русев -старши учител по математика.

Роден на 25 юни 1954 година в гр. Неделино.

Завършва УИ „Дичо Петров“, гр. Смолян със специалност математика, физика и домашна техника. Има 37 години учителски стаж. Продължаваща квалификация чрез краткосрочни обучителни курсове. Негови ученици се класират на национални олимпиади по техническо чертане. Компютърни умения.

 

 
 

skan koriza1

skan koriza2

На тази страница са публикувани фрагменти от книгата "100 години светско училище  в Неделино" на Светозар Любомиров написана по повод годишнината.

 Кратък преглед на образователното дело в България

от Възраждането до началото на ХХ век

IMG 1919

1953 2kl Просветното дело до 1939  

 
Просветното дело след 1939

Document 9 

Document 4
Училищата в общината 
 Преглед на извънкласните дейности през годините
Document 2 

ПървитеP1060709

 

 

   
В момента има 8 посетителя в сайта
   
| Събота, 23. Януари 2021 || Designed by: LernVid.com |