↑↓

ГАЛЕРИЯ  

ВХОД  December 2018
M T W T F S S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
мон
Европа директно
мон
мон
Електронни книги
Европа директно
Европа директно
УНСС - Кандидат-студентски прием

Обявана е нова  обществена поръчка за зарежзане на гориво в СОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Неделино.

Автор: Administrator Вторник, 01 Март 2016г. 00:00ч.
 

Проект „ИКТ В УЧИЛИЩЕ“

Решение за изпълнител на обществена поръчка по НП „ИКТ в училище“

    с предмет: «Доставка, инсталиране, конфигуриране и пускане в употреба на ит продукти  2 броя интерактивни дъски, 4 броя   мултимедиен проектора, 32 броя  лаптопа, 3 броя мултифункционални устройства – лазерни, черно-бели, 1 брой мултифункционално устройство  – лазерно, цветно» открита с Решение №9035100/24.10.2014г........

 

Въз основа на Решение №98/10.11.2014г. възложителя на обществена поръчка №9035100/24.10.2014г. сключи следния 

Договор

 

Автор: Administrator Вторник, 11 Ноември 2014г. 12:14ч.
 

 

СЪОБЩЕНИЕ                                                                                                                                   

Във връзка с  публична покана с уникален код 9035100   с предмет "ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, КОНФИГУРИРАНЕ И ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА НА ИТ ПРОДУКТИ: 2 БРОЯ ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ, 4 БРОЯ МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТОРА, 32 БРОЯ ЛАПТОПА, 3 БРОЯ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА – ЛАЗЕРНИ, ЧЕРНО-БЕЛИ, 1 БРОЙ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО – ЛАЗЕРНО, ЦВЕТНО " , която бе публично достъпна в Портала за обществени поръчки в периода от 24.10.2014 09:36 ч.  до 04.11.2014 г.  23:59,  съобщаваме на заинтересованите лица, че отварянето на офертите ще се състои на 6 ноември 2014 от 13 часа в сградата на СОУ " Св. Св. Кирил и Методий"гр. Неделино, ул. "Напредък" 93 на втория етаж в стаята на помощник-директора.

 

 

Автор: Administrator Вторник, 04 Ноември 2014г. 08:00ч.
   

BG-г. Неделино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ул. "Напредък"93, За: Любомир Здравков Димитров, РБългария 4990, г. Неделино, Тел.: 03072 2267, E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Място/места за контакт: СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.sounedelino.com.

Адрес на профила на купувача: www.sounedelino.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ДОСТАВКА, ИНСТАЛИРАНЕ, КОНФИГУРИРАНЕ И ПУСКАНЕ В УПОТРЕБА НА ИТ ПРОДУКТИ: 2 БРОЯ ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ, 4 БРОЯ МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТОРА, 32 БРОЯ ЛАПТОПА, 3 БРОЯ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА – ЛАЗЕРНИ, ЧЕРНО-БЕЛИ, 1 БРОЙ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО – ЛАЗЕРНО, ЦВЕТНО

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30213100, 30232000

Описание:

Преносими компютри (от 3 до 5 кг)
Периферни устройства

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

2 БРОЯ ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ, 4 БРОЯ МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТОРА, 32 БРОЯ ЛАПТОПА, 3 БРОЯ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ УСТРОЙСТВА – ЛАЗЕРНИ, ЧЕРНО-БЕЛИ, 1 БРОЙ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО – ЛАЗЕРНО, ЦВЕТНО Прогнозната стойност на поръчката е с включено ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

31600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Неделино, ул. "Напредък"93, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Всеки участник в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години считано от датата на подаване на офертата не по-малко от 2 /два/ договора за доставки сходни с предмета на поръчката Обстоятелството се доказва с 2. Списък на доставки сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години считано от датата на подаване на офертата с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Срок за изпълнение на поръчката – П1-30% 2. Време за отстраняване на повреда на място – П2-20% 3. Ценово предложение – П3-50%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/11/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.sounedelino.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/11/2014
Автор: Administrator Петък, 24 Октомври 2014г. 07:05ч.
   
В момента има 17 посетителя в сайта
   
| Понеделник, 17. Декември 2018 || Designed by: LernVid.com |