ГАЛЕРИЯ  

ВХОД  June 2023
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
мон
Европа директно
мон
мон
Електронни книги
Европа директно
Европа директно
УНСС - Кандидат-студентски прием

Учители


Методическо обединение по български език и литeратура и чужд език

Емилия Здравкова Хаджиева - старши учител по български език и литература.

Родена на 21 март 1971 година в гр. Неделино.

Висше образование магистърска степен 1996г. – ПУ „Паисий Хилендарски“. Пета професионално-квалификационна степен. Награди за професионални постижения. Била е помощник-директор в училището. Председател на постоянната комисия по организиране   празниците в училището, съвместно с Деана Скечелиева – съставител и редактор на ученически вестник „Ученически тайни“, издаван от 11“Б“ клас.

   

Светозар Асенов Любомиров – главен учител.

Роден на 24 април 1959 година в с. Диманово, обл. Смолян.

Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, българска филология през 1987 година. Има 27 години стаж по специалността, първа ПКС, учител на годината за 2007 година за хуманитарно направление, носител на почетното отличие на МОНМ „Неофит Рилски“. Автор на 7 книги, публикации в специализирани издания, участие в национални и международни научни конференции със свои доклади. Старши инструктор по ИКТ.

Руска Асенова Годумова – старши учител по английски език, председател на МО по български език и литература.

Родена на 4 август 1972 година в гр. Неделино.

Получава бакалавърска степен в ПУ „Паисий Хилендарски“. Завършва различни квалификационни форми във връзка с преподаването на английски език, а през 2008 година в Брайтън, Великобритания се обучава в използването на компютри и мултимедия по предмета. Участва в национална конференция на БАПАЕ. Активна роля за успешно реализиран проект с доброволец от Корпуса на мира. Базови и специфични умения по ИКТ.

 

Руска Георгиева Чафадарова – старши учител по немски език и български език.

 

Родена на 13 април 1981 година в гр. Златоград.

 

Придобива бакалавърска степен по български език и немски език през 2002 година във филиала на ПУ „Паисий Хилендарски“ , гр. Кърджали, а след това магистратура по социална приложна психология и езиково и литературно развитие в предучилищна и начална училищна възраст. Има 10 години стаж.

 

 

Златка Веселинова Атанасова - старши учител по английски език.

Родена на 16 юни 1971 година в гр. Неделино.

Завършва Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” през 2011 година и придобива магистърска степен. Базови и специфични умения по ИКТ, работа с интерактивна дъска. Умения за работа в екип. Бърза адаптивност при разрешаване на проблемни ситуации. Пета ПКС.

Методическо обединение по математика и информатика


 

74930990 2559698694083529 8869607254404366336 o
 

Надежда Красимирова Тодорова –старши учител по математика, информатика и информационни технологии.

Родена на 13 януари 1974 година в гр. Златоград.

Завършва Физическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и получава квалификация за учител по математика и физика, а през 2002 година придобива допълнителна професионална квалификация по информатика и информационни технологии. Работи като учител от 1997 година. Председател на методично обединение МИИТ. През 2020 г. успешно защитава първа ПКС. 

Ясен Векилов Халваджиев - старши учител по информатика.

Роден на 4 октомври 1959 година в гр. Неделино.

Завършва ВМЕИ „Ленин“ София /сега Технически университет/ през 1988 година, а през 1984 година получава квалификация машинен инженер. От 1988 година е на работа в това училище. През 1991 година придобива педагогическа правоспособност.През 2004 година в ПУ „Паисий Хилендарски“ получава допълнителна квалификация по информационни технологии. 

 

   
 


 

Методическо обединение "Природни науки"

Лидия Феликсова Генчева – старши учител по биология и химия.

Родена на 25 февруари 1975 година в гр. Златоград.

Завършва през 2002 година в ПУ „Паисий Хилендарски“. Базови и специфични компютърни умения, има 16 години учителски стаж. Второ поколение учител. Втора професионална квалификационна степен.

 

Методическо обединение по "Обществени науки"

Лилия Феликсова Георгиева – старши учител по философия.

Родена на 9 ноември 1979 година в гр. Неделино.

Завършва бакалавърска степен по история и география и магистратура по философия и специални науки. Има 10 години стаж па специалността. Притежава компютърна грамотност. Второ поколение учител.

Румен Митков Марангозов - старши учител по история и цивилизация.

Роден на 27 ноември 1972 година в гр. Неделино.

Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Работи без прекъсване от 1985година. Има 28 години учителски стаж. Награждаван многократно за педагогическата си дейност. Председател е на СБУ в училището от 2002 година.

Елза Миткова Костова – старши учител по география и икономика.

Родена на 22 юни 1959 година в гр. Неделино.

Завършва СУ „Климент Охридски“ през 1981 година. Има 31 години трудов стаж по специалността. Организира ученическия отдих, екскурзии в страната и чужбина на учениците.

 Методическо обединение по спорт и изкуства 

 

 

 

 

Васко Асенов Беширов - старши учител по изобразително изкуство.

 

Роден на 11 януари 1960 година в гр. Неделино.

 

Завършва полувисше образование, а след това  педагогика на политехническата подготовка в Благоевград през 1990 година. Има 30 години стаж по специалността. Награждаван е многократно за принос към училището и общината. Участва в различни форми на продължаваща  квалификация, компютърни умения, работа с интерактивна дъска.

 

 

 

Йордан Милков Славейков – старши учител по физическо възпитание и спорт.

 

Роден на 31 август 1954 година в гр. Неделино.

 

Завършва Националната спортна академия. Негови ученици заемат призови места на регионални и национални състезания. През 1986 година става носител на орден „Кирил и Методий „– ІІІ степен и грамота на РИО на МОН.

 

 

 

Величко Боянов Митев – старши учител по физическо възпитание и спорт.

Роден на 9 февруари 1965 година в гр. Неделино.

Завършва ВТУ „Кирил и Методий“ през 1991 година със специалност история и география, а след това НСА „Васил Левски“ , гр. София , със специалност учител по физическо възпитание и спорт. Притежава сертификат за треньор и съдия по хокей. Има 23 години стаж по специалността. Награждаван с грамота и медал за заслуги в областта на просветата.

 

 

 

 

 Методическо обединение "Начален етеп"

 

 

Снежана Райчева Михайлова – старши учител.

Родена на 5 април 1966 година в гр. Неделино.

Завършва начална педагогика в ПУ „Паисий Хилендарски“, гр. Пловдив през 1988 година. Има  20 години стаж по специалността. Председател на МО на началните учители. Участва в разнообразни форми на продължаваща квалификация, носител на  пета ПКС.

 

 

 

 

Снежана Асенова Емирска – старши учител.

Родена на 27 май 1964 година в гр. Неделино.

Завършва УИ „Дичо Петров“, гр. Смолян, а след това начална педагогика в ПУ „Паисий Хилендарски“ и получава магистърска степен. Има 30години стаж по специалността. Втора ПКС.

 

 

 

Лили Желязкова Узунова - старши учител.

Родена на 1 юли 1972 година в гр. Златоград.

Завършва начална педагогика през 1994 година в ПУ „Паисий Хилендарски“ с допълнителна специализация по хореографско изкуство. Пета професионално-квалификационна степен. Краткосрочни обучения по специалността, базови и специфични компютърни умения. Второ поколение учител.