12 +

Сертифицирани STEM учители

40 +

Педагогически специалисти

315 +

Ученици

20 +

Реализирани проекти

За нас

СУ "Св. св. Кирил и Методий" е иновативно училище от 2022 година

Ние сме училище използващо облачни услуги и осигуряваме 24/7 сигурен достъп до цялата училищна информация, безплатно, навсякъде и по всяко време!

Научете повече

НАШИЯТ ЕКИП

В училището са създадени методически обединения, които спомагат за повишаване професионалното израстване на учителите. Те създават предпоставки за взаимопомощ между педагозите, за да се осигури съвременно ниво на преподаване и да се повиши качеството на обучение и възпитание на подрастващото поколение.

team

Методическо обединение български език и чужди езици

team

Методическо обединение природни науки

team

Методическо обединение математика и информатика

team

Методическо обединение начални учители и възпитатели

Информация за нас

Местоположение

гр. Неделино
ул. "Напредък" № 93
4990

Телефон

+359 3072 22 67

E-mail

info-2100501@edu.mon.bg