Обща родителска среща

На 25.09.2023 г. /понеделник/ от 17.00 ч. ще се проведе обща родителска среща. След това ще се проведат срещи между родители и класни ръководители по класове / паралелки.