Разписание на часовете

II срок на учебната 2023/2024 година

Утвърдено със заповед 315/30.01.2024 г., съгласувано с РЗИ-Смолян 06.02.2024 г.

Седмично разписание – 1а.pdfСедмично разписание – 2а.pdfСедмично разписание – 3а.pdfСедмично разписание – 3б.pdfСедмично разписание – 4а.pdfСедмично разписание – 4б.pdfСедмично разписание – 5а.pdfСедмично разписание – 6а.pdfСедмично разписание – 7а.pdfСедмично разписание – 7б.pdfСедмично разписание – 8а.pdfСедмично разписание – 8б.pdfСедмично разписание – 9а.pdfСедмично разписание – 9б.pdfСедмично разписание – 10а.pdfСедмично разписание – 10б.pdfСедмично разписание – 11а.pdfСедмично разписание – 11б.pdfСедмично разписание – 12а.pdf

I срок на учебната 2023/2024 година