История на училището

Дълго време се е смятало, че първото светско училище в Неделино е открито през учебната 1925-1926 година, но по-нови проучвания сочат, че това е станало тринадесет години по-рано (през 1912-1913 учебна година). 

Сведения за това откриваме в централния държавен архив в София в един доклад на училищния инспектор А. Костов, който анализира състоянието на учебното дело в Гюмюрджийски окръг, в пределите на който е влизало и Неделино. Любопитно е да прочетем ,,че училищната сграда в църковния двор горе долу отговаря на сегашните нужди…направили са няколко чина, за черна дъска служи тенекия”. Пак според същия рапорт училището е отворено на 25.11 от свещеника Костов, а на 26-ти дошъл и учителя Гр. Нутев от с. Воден с четвъртoкласно образование. Общия брой на децата е бил 50, но е могло още тогава да се съберат около 200 деца. Констатациите на въпросния инспектор сочат, че „учениците са доста напреднали по четмо и писмо” и се изразява убеждението, че то „може да подготви поколение, достойно да носи и твори културата, прогреса и мощта на цялото ни отечество”. Това убеждение на инспектора за жалост не се сбъдва, защото учителят скоро си заминал и трябвало да минат цели 13 години за да се възобнови отново образователното дело тук . През 1925 – 1926 г. в къщите на Хартаджиеви и Пееви се открива отново училището. Тогава идва учителят Гаврил Добрински от Смолян и успява сам да събере 95 деца. На следващата година идва още един учител Стоян Парашкевов. Той свидетелства: „училището което намерих тук в село Узун дере е останало още от турско време. Децата българчета са учени на неразбираем от никого турски език.” Обучението станало в слети паралелки от първи до четвърти клас и групи до 40 ученика. На 19 май 1931 г. е отчужден парцел в местността Широка Лъка и започва строителството на новото школо, което отваря врати три години по-късно с четири класни стаи. В новата сграда се обучават 196 ученика. През 1948 година към училището се открива и пансион. През 1968 година е построена нова триетажна сграда, в която се обучават учениците от 1-8 клас. В същата сграда се помещава и гимназията, която е открита през учебната 1971-1972 година. Едва през 1979 година (осми Септември) се открива още една сграда, в която днес се помещава средищното училище. Обучението се осъществява в две сгради (до 2009 г.) и се обособяват две училища – основно (1-8 клас) и средно (1-12 клас). През 2009 година основното училище е закрито поради намаляване броя на учениците и остава само едно училище. Първият местен учител е назначен през 1957 г. Това е Алекси Петров и от тази година местните хора свързани с родния край, поемат нещата в свои ръце. Първата местна учителка е Снежана Вълчева. През 1981 година от общо 17 начални учители само двама са външни, а от 59 гимназиални местните са 48. През 1975 г. се чества 50 – годишен юбилей на училището. Правоприемникът на училищата се явява СОУ „Св. св. Кирил и Методий”.