Изложба “Тайните на Родопите”

На 08.12.2023 г. се проведе Изложба на тема “Тайните на Родопите”. Събитието е по проект “Tайните на Родопите” на регионално младежко сдружение “Кърджали за теб”.

Основна цел на проекта: Изграждане на младежка културна зона на територията на града и региона.

В събитие се включиха със свои творби и изделия учениците от СУ “Св. св. Кирил и Методий”, гр. Неделино, както и учениците от клуба за занимания по интереси – “Изобразително изкуство”, финансиран по Национална програма “Заедно в изкуствата и в спорта” 2023 г.

По време на изложбата се проведе и работилница за свободно творчество с всички желаещи.